KHI VĂN HÓA VÀ GIÁ TRỊ VỀ CHUNG MỘT NHÀ

Nhiều công ty và tập đoàn trên thế giới đang hướng đến xây dựng “ngôi nhà chung” trong môi trường làm việc đa văn hóa. Hoàn thiện các kỹ năng của mỗi cá nhân sẽ góp phần khai phóng tiềm lực Doanh nghiệp một cách mạnh mẽ hơn trong tương lai. Bởi vì, chính sự hiểu biết các nền văn hóa khác nhau sẽ giúp thấu hiểu và tôn trọng con người một cách chọn vẹn nhất. Đồng thời, khai thác ý tưởng và phát dương điều đó như là quá trình sáng tạo để mình khác biệt nếu muốn thừa hưởng giá trị thành công đích thực.

Cá nhân khác biệt

Khác biệt để sáng tạo. Đó không phải là lời kêu gọi, cũng không hẳn là yêu cầu xa vời, mà ở chính bản thân mỗi người và trong chính công ty mà họ tham dự. Sự khác biệt là điều mỗi cá nhân tự do muốn phụng sự. Sáng tạo là kết quả để xác định tầm nhìn và mục tiêu trong tương lai.

when-culture-and-value-live-in-the-same-roof

Tầm nhìn hạn hẹp, mục tiêu mờ mịt… không phải là những định hướng tốt. Các cá nhân khác biệt, được khuyến khích để đào luyện và vượt thoát ra ngoài khuôn khổ. Luôn giữ vai trò cột trụ nhằm nâng đỡ toàn bộ cấu trúc là quá trình để đào tạo những lãnh đạo xuất sắc. Doanh nghiệp luôn chọn được người lãnh đạo phù hợp với văn hóa, chức năng… mà mình cần.

Phá vỡ những hạn mức và khuôn khổ định sẵn, những cá nhân khác biệt mang đặc tính là con người văn hóa. Luôn giúp đỡ khi ai đó gặp khó khăn và khiêm nhượng khi được nhắc đến. Doanh nghiệp có những cá nhân khác biệt không chỉ sở hữu giá trị nền tảng mà còn sở hữu cả những giá trị khai phóng trong tương lai.

Tạo sự hòa nhập (về chung một nhà)

Khi những khác biệt được tôn trọng và giá trị văn hóa được thấu hiểu thì sức lan tỏa bắt đầu có tác dụng. Doanh nghiệp luôn vượt qua những trở lực và không sợ sự lạ lẫm,mới mẻ… làm chùn chân.

Chính giá trị văn hóa sẽ thúc đẩy niềm đam mê sáng tạo dựa trên những ý tưởng mới mẻ và hiệu quả. Công ty Janus hướng đến sự hòa nhập đó để nhận ra nhau với những sợi dây luôn được kết nối chặt chẽ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *