TINH THẦN TRONG KINH DOANH

Trạng thái tinh thần mang lại giá trị tinh thần có tính chất thúc đẩy hoặc kìm hãm sáng tạo. Tinh thần được đúc kết từ nền tảng văn hóa sâu rộng nhằm đào luyện và khai phóng con người. Trong lĩnh vực kinh doanh, tinh thần được đề cao và thể hiện qua hầu hết những hoạt động của doanh nghiệp. Ở mỗi quốc gia, tinh thần kinh doanh thể hiện rõ văn hóa và bản sắc riêng.

Thúc đẩy doanh nghiệp

Tinh thần không từ bỏ, dám đương đầu trước khó khăn và thách thức… giúp cá nhân hoặc tổ chức vượt qua những trở ngại để tạo dựng niềm tin một cách mạnh mẽ. Yếu tố tinh thần trong doanh nghiệp được thúc đẩy bởi tính chất văn hóa đậm nét. Điểm nổi bật đó được thể hiện rõ qua quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. Khâu quang trọng để bắt đầu khởi nghiệp.

the-spirit-business

Có thể thấy trong cuốn “Quốc gia khởi nghiệp” một tinh thần của người Israel bền bỉ, kiên trì, nhẫn nại thông qua các cá nhân và doanh nghiệp mang tính dân tộc riêng biệt. Tương tự, thế giới học hỏi được “Tinh thần của người Nhật” cả trong cách sống và kinh doanh.

Nhu cầu cấp thiết

Tinh thần khởi nghiệp được nhắc đến thường xuyên như là nhu cầu cấp thiết trong kinh doanh. Thậm chí, đây còn là điểm mấu chốt trong chính sách đối ngoại của các quốc gia, giúp giải quyết hầu hết các vấn đề về tài nguyên, đói nghèo và chiến tranh…

Tinh thần trong kinh doanh không chỉ được khẳng định ở giai đoạn khởi nghiệp mà đã định hình sẵn qua từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Từ đó, dần khẳng định thương hiệu và cung cách ứng xử thích hợp trong những hoàn cảnh khác nhau.

Ở mỗi doanh nghiệp cần xác lập và định hình một hình thức văn hóa cụ thể. Mang tính chất điều hướng và thúc đẩy tinh thần cho từng nhân viên của mình. Tinh thần kinh doanh được khẳng định với giá trị bao quát hơn chứ không phải là lựa chọn thành tựu thương mại hay kinh tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *